Interaktiv TV IPTV

Sedan mänskligheten först insåg fördelarna med digital IPTV paketdataöverföring har Internetprotokollet gått utöver Internetets inbyggda väggar och är metodiskt integrerat i all kommunikations-och informationsspridningsteknik. Prefixet ” IPTV ” uppträdde i radiosändningar, telefoni och nu-i TV.

Vad är IPTV?

IPTV television är en digital teknik för multi-program interaktiva TV-sändningar i ett IP-nätverk med paketöverföring av videodata över ett IP-protokoll. Även om både IPTV och Internet-TV ger IP-baserad videoleverans finns det ett antal skillnader mellan dem. Internet-TV distribueras till exempel via Internet, vilket säkerställer fri tillgång till innehåll, medan IPTV levereras över slutna nätverk, där tillgång till innehåll endast är tillåtet för abonnenter av tjänsten.

Den viktigaste skillnaden är att Smart-TV ger tillgång till innehåll från någon punkt där det finns en Internet-anslutning, medan IPTV distribueras inom en operatör begränsad miljö och innehåller en uppsättning unika funktioner och högkvalitativt IPTV innehåll.

Hur går det till med IPTV?

Utrustningen på IPTV-plattformen sänder över en telefonlinje, och abonnentutrustning (Dreamfilms) avkodar videodata och visar den dekrypterade videon på TV-skärmen. Samtidigt överförs videon på ett sådant sätt att användaren inte behöver vänta på fullständig nedladdning av filen för att kunna visa den på IPTV. Videon skickas i en kontinuerlig ström som en sekvens av IP-paket och spelas upp när den överförs till IPTV abonnentenheten.

IPTV funktioner:

IPTV-VPN får ett paket med tjänster från operatören, den viktigaste skillnaden mellan vilken och de IPTV tjänster som tillhandahålls av kabel-TV är interaktivitet. Tekniken gör det möjligt att titta på program och IPTV vid en lämplig tidpunkt för tittaren och inte vara knuten till sändningsschemat. Samtidigt bevaras förmågan att “leva på ett schema”.

Den grundläggande tjänsten är först och främst multi-program återutsändning av TV-kanaler, eller IP-TV själv. Abonnenten är försedd med en viss uppsättning kanaler, för vilka han betalar en månadsavgift. Tack vare IP-TV: s interaktivitet är ett antal ytterligare tjänster också tillgängliga för IPTV abonnenten.

Till exempel är en elektronisk version av IPTV för varje TV-kanal alltid tillgänglig på TV-skärmen.

Time-shifted TV-tjänst-med pausfunktionen kan du sluta titta på live-TV och återuppta den efter en tid. På så sätt kommer du inte missa det mest intressanta ögonblicket i filmen eller programmet om du plötsligt var tvungen att ta en brådskande paus via din IPTV.

Tjänsten” TV on demand ” låter dig titta inte bara på de program som sänds i realtid utan också att flytta sändningsnätet tillbaka upp till 48 timmar.

Tack vare funktionen “Favoriter” kan du göra bokmärken för snabb åtkomst till innehållet som intresserar dig.

Du har också tillgång till en sådan användbar funktion som IPTV “föräldrakontroll” – differentieringen av åtkomst till valet av ämnen att visa. Utan att veta ett speciellt användarnamn och lösenord kommer ett barn som slår på TV: n inte att kunna se de IPTV program som enligt hans föräldrars mening är för tidiga för honom.

För mer information om IPTV tjänsten, Ring 130 (avgiftsfritt).

För abonnenter av tjänsten tillhandahålls elektroniska versioner av service usage Guide och IPTV TV-program (med en indikation på audiovisuella verk som är tillgängliga för “Time-shifted TV” och “TV on demand” – tjänsterna).