Det första steget är att ta en titt på alla hot Vi har identifierat på denna webbplats. Kom tillbaka när du är klar surfar, men det är en hel del! Det här är bara hot som vi gör dig medveten om. Försök att förgrena dig och titta på vad dina grannar har upplevt, konventionellt och okonventionellt. Här är några frågor du kan ställa dig själv:

Är ditt grannskap utsatt för inbrott? Hur ofta?
Bor du i en flodslätt eller där bränder förekommer ofta?
Bor du nära ett kärnkraftverk eller en fellinje?
Bor du nära ett tåg som transporterar farliga kemikalier?
Matar din granne björnar för skojs skull?

Du har förmodligen tanken nu, och vi kan gå på för sidor. Att skriva ner hoten hjälper dig att komma ihåg dem för nästa steg. Det finns många hot mot ditt välbefinnande som vi inte har listat på den här sidan eller rankat med vårt TrueRisk riskanalyssystem (t.ex. björnattacker). Dessa kan kategoriseras som ‘sunt förnuft’ hot eller’ okända ‘ hot.

Hot mot sunt förnuft är hot som är så vanliga prepperbutik prepper, vi hoppas att du redan har övervägt dem. Detta inkluderar möjligheten till ett dödligt bilvrak, utveckla en försvagande hälsoproblem och förlora ditt jobb och ha ekonomiska svårigheter för att nämna några.

Okända hot är hot som inte kan tänkas, eller vi har så lite information om dem att vi inte kan bedöma risken exakt. Ignorera inte dina eller din familjemedlems begränsningar, om du har dem. Du kan ha hot i samband med funktionshinder eller andra personliga faktorer som kanske inte har gjort vår lista.