Termen “frilansare” betyder olika saker för olika människor, eftersom det inte finns någon uppsättning bransch, stil eller karriärväg där frilansare måste arbeta.

Snarare är den mest universella definitionen av en frilansare någon som är egenföretagare och anställs för att arbeta för andra människor eller företag.
Vad är en frilansare?

Alla frilansare är egenföretagare som arbetar i en mängd olika branscher och sälja sina tjänster på ett kontrakterat eller timtaxa.

Detta kan betyda att de fungerar som en kontrakterad anställd, eller att de har sin egen verksamhet och anställs för att göra olika engångs uppgifter. Frilansare kan vara heltid, men många håller ner en vanlig 9-till-5 jobb och frilans på sin fritid.

I dagens amerikanska ekonomin, där alla är stressade att överleva, det fanns uppskattningsvis 57 300 000 frilansare i arbetsstyrkan i 2017, enligt Forbes. Detta antal väntas ha ökat och fortsätta att öka under de kommande åren.

Oavsett om du börjar som frilansare, har varit en del av arbetsstyrkan i åratal, eller är bara en nyfiken åskådare, kan denna artikel tjäna dig genom att erbjuda ytterligare insikter i världen av egenföretagande.
Vad är frilans?

Som jag tidigare sagt, “frilans” är en catch-all term som används för alla som är egenföretagare, oavsett om på deltid eller heltid.